Myyntiehdot

1. Osapuolet

Näitä Myyntiehtoja sovelletaan mResell AB:n, (SE556885537201) (”mResell AB”) ja sen asiakkaan (”Myyjä”) välisessä kauppasuhteessa. Tässä yhteydessä kauppasuhteella viitataan tilanteeseen, jossa mResell toimii ostajan roolissa. mResell on rekisteröity yritys, joka hallinnoi ja ylläpitää mresell.fi -verkkokauppaa. Myyjä voi olla yksityishenkilö tai yritys. Alle 16-vuotias yksityishenkilö voi toimia Myyjänä vain huoltajan kirjallisella suostumuksella.

Myyjä on velvoitettu luovuttamaan myyntitilausta tehdessään mResellin vaatimat tiedot, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä Y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite. Asiakastietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat käytännöt löytyvät Tietosuojaselosteestamme.

Nämä myyntiehdot on päivitetty 06.10.2022 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. mResell pidättää oikeuden muuttaa näitä myyntiehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta, mikäli sopimuksen sisältö ei muutu toisen osapuolen kannalta olennaisesti. Muutokset astuvat voimaan välittömästi.

2. Tuote

Myyjä myy mResellille omistamansa Applen tuotteen sekä halutessaan laitteen alkuperäiset oheistarvikkeet (esim. virtalähde, latausjohto, yhteyskaapelit jne.) (“Tuote”). mResell on tarjonnut Tuotteesta tietyn hinnan (”Hinta-arvio”) Myyjän antaman tuote- ja kuntokuvauksen sekä Tuotteeseen sisältyvien oheistarvikkeiden perusteella.

Yritykset: EU ALV-numeron omaaville yrityksille laitemyynnin yhteydessä sovelletaan ALV 0% verotusta, joten maksamme laitteen pois lukien ALV:n.
Yksityishenkilöt: Laitemyyntiin sovelletaan marginaaliveromenettelyä. 

Kuntoluokat on määritelty seuraavasti:

Avaamaton: Avaamaton tuote on uusi ja täysin käyttämätön. Pakkausta ei ole avattu ja se on vielä suojamuoveissa.

Hyvä: Tuote on hyvässä käyttökunnossa. Tuotteen rungossa voi olla yksittäisiä kevyitä käytön jälkiä, pieniä lommoja tai naarmuja, mutta suurempia puutteita tai jälkiä ei ole. Tuotteen näytön tulee olla naarmuton. Kannettavan tuotteen akun tulee olla hyväkuntoinen, ja sen tulee läpäistä akkutesti.

Käytön jälkiä: Tuote on hyvässä käyttökunnossa. Tuotteen rungossa voi olla useampia kevyitä käytön jälkiä, pieniä lommoja tai naarmuja, mutta suurempia puutteita tai jälkiä ei ole. Näytössä voi olla yksittäinen hiusnaarmu. Kannettavan tuotteen akun tulee olla hyväkuntoinen, ja sen tulee läpäistä akkutesti.

Kohtalainen: Tuote on kohtalaisessa käyttökunnossa. Siinä on selkeitä käytön jälkiä, lommo tai muu vastaava puute. Tuote on kuitenkin toimintakunnossa ja näyttö on ehjä. Kannettavan tuotteen akun tulee olla hyväkuntoinen, ja sen tulee läpäistä akkutesti.

Tuotteessa ei saa olla halkeamia, murtumia, kaiverruksia tai sidosaineella kiinnitettyjä suojakuoria. Tuotteessa ei saa olla kolmannen osapuolen valmistamia osia (Applen ulkopuolisia tarvikeosia), eikä kolmannen osapuolen akkua, virtalähdettä tai latausjohtoa. Virtalähteen tulee olla ehjä ja latausjohdon suojakuori ei saa olla vaurioitunut. Virtalähteessä tulee olla pohjoismainen pistokeliitäntä sekä virtalähteen tulee olla kosmeettisesti hyvässä kunnossa.

Uusien tuotteiden (ikä alle kuusi kuukautta) sekä avaamattomien tuotteiden mukana tulee toimittaa kopio alkuperäisestä ostokuitista.

3. Tuotteen toimitus mResellille

Myyjän hyväksyttyä saamansa Hinta-arvion hän lähettää Tuotteen mResellin rahtikirjalla tarkastettavaksi mResellin laitetarkastukseen osoitteeseen mResell Service AB, Rörstrandsgatan 39B, 11341 Tukholma, Ruotsi. Rahtikirja toimitetaan myyntitilauksen hyväksymisen jälkeen Myyjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tuote tulee lähettää 10 päivän kuluessa myyntitilauksen hyväksymisestä.

3.1 Pakkaaminen

Myyjä vastaa Tuotteen oikeanlaisesta pakkaamisesta ja lähetykseen liittyvistä riskeistä siihen saakka, kunnes mResell on vastaanottanut Tuotteen. Pakkauksen sisällä on oltava riittävästi pehmustetta suojaamassa Tuotetta. mResell vakuuttaa lähetykset kuljetuksen aikana tapahtuvien vaurioiden varalta. Vakuutus kattaa huolellisesti paketoidun tuotteen tarjottuun ostohintaan asti. DHL:n ohjeet pakkausta varten löydät täältä.

3.2 Muut ennakkotoimet

Mobiililaitteiden kohdalla Find My iPhone -toiminto tulee ottaa pois päältä ennen Tuotteen toimittamista.

Mikäli Tuote on liitettynä Mobile Device Management (MDM) -järjestelmään, tulee yhteys poistaa ennen Tuotteen myyntiä. Mikäli Tuote on ostettu Applen Device Enrolment Programin (DEP) kautta, tulee Tuotteen olla poistettu ko. rekisteröinnistä ennen Tuotteen myyntiä.

4. Tuotteen tarkastus ja hinnan vahvistaminen

mResell ilmoittaa Myyjälle sähköpostitse, kun Tuote on saapunut ja vastaanotettu mResellin huoltoon.

Kun Tuote on toimitettu tarkastettavaksi, Myyjä takaa, että:

  1. Tuote on hänen omaisuuttaan ja että se on hankittu laillisesti.
  2. Tuote on kokonaisuudessaan maksettu, eikä sitä käytetä lainan vakuutena.
  3. Kaikki Myyjän antamat tiedot laitteesta, sen kunnosta ja omistuksesta ovat oikeita.

mResell ei vastaa seuraamuksista tai kuluista tilanteissa, joissa Myyjä on rikkonut yllä mainittuja takeita.

Tarkastuksen (noin 2-5 arkivuorokautta) jälkeen Hinta-arvio vahvistetaan (”Vahvistettu hinta”). Mikäli Vahvistettu hinta on sama kuin Hinta-arvio, Tuote siirtyy ilman erillistä ilmoitusta maksuvaiheeseen. Mikäli Tuotteen tarkastusprosessissa ilmenee poikkeamia Myyjän ilmoittamasta, tai Tuotteessa ilmenee muita virheitä tai puutteita, voidaan alkuperäistä hintaa muuttaa (”Muutettu hinta”). Hinnan muutoksen voi aiheuttaa esimerkiksi Tuotteen ulkoisen kunnon poikkeama ilmoitetusta kuntoluokituksesta, komponenttivaurio tai muu vastaava puute. Lisäksi, mikäli kannettavan laitteen akku ei läpäise akkutestiä, voidaan alkuperäistä Hinta-arviota muuttaa. Tarkastusprosessissa Tuotteen sisältämät tiedostot hävitetään. mResell AB ei korvaa välillisiä tai taloudellisia vahinkoja, mikäli tiedostojen hävityksessä on tapahtunut virhe. Myyjä vastaa tiedostojensa varmuuskopioinnista ennen Tuotteen toimittamista. Laitteiden mukana toimitetut käytetyt suojakalvot ja SIM-kortit hävitetään tarkastusprosessissa.

Laitteiden mukana toimitetut laatikot hävitetään laitteen saapuessa. Laitteiden mukana tulleet lisävarusteet säilytämme laitteista erillään. Tämä tarkoittaa, että jos laite palautetaan myyjälle, se palautetaan ilman alkuperäistä laatikkoa, pakattuna kuljetukseen tarkoitettuun laatikkoon. Palautettavat lisävarusteet eivät välttämättä ole samat kuin laitteen mukana lähetetyt, mutta vastaavat teknisiltä tiedoiltaan.

Mikäli Tuote ostetaan Vahvistetulla hinnalla tai Myyjä on hyväksynyt Muutetun hinnan, mResell maksaa Tuotteen Myyjän ilmoittamalle tilille. Maksu suoritetaan viimeistään kahden arkivuorokauden kuluessa Tuotteen hinnan vahvistamisesta tai Muutetun hinnan hyväksymisestä. Tuotteen omistusoikeus siirtyy mResellille maksun suorituksen yhteydessä.

5. Kaupan peruuttaminen

Maksun suorittamiseen asti mResell pidättää oikeuden peruuttaa korvauksetta ja yksipuolisesti kaupan. Kaupan mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitetaan Myyjälle sähköpostitse. Kaupan peruuntuessa mResell toimittaa Tuotteen takaisin Myyjälle alkuperäisen toimitustavan mukaisesti. Palautusosoitteen tulee sijaita Suomessa. Mikäli Myyjä peruu kaupan, tai mResell peruu kaupan Myyjän huolimattomuuden tai Tuotteessa ilmenneen merkittävän virheen tai puutteen vuoksi, mResellillä on oikeus toimittaa Tuote takaisin Myyjälle vasta sen jälkeen, kun Myyjä on maksanut käsittely- ja toimituskustannukset mResellin ilmoittamalle tilille. Käsittely- ja toimituskustannus on tietokonetta kohden 39,00 euroa ja mobiililaitetta kohden 29,00 euroa. Hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron. Mikäli käsittely- ja toimituskustannusta ei ole kahden (2) kuukauden kuluessa kokonaisuudessaan maksettu, siirtyy Tuotteen omistus mResellille.

6. Myyntiehtojen hyväksyntä ja voimaantulo

Nämä Myyntiehdot tulevat voimaan, kun Myyjä on mResellin verkkokaupassa myyntitilausta tehdessään sähköisesti hyväksynyt nämä ehdot erillisellä “Hyväksyn Ehdot” -painikkeella ja kun mResell on hyväksynyt Myyjän myyntitilauksen ja lähettänyt Myyjälle myyntitilauksen hyväksymisestä sähköpostivahvistuksen.